ฉลุย..เปิดตำแหน่ง “ที่ปรึกษา สบ9” ผบ.ตร.ไม่ยืนยันรองรับเดอะโจ๊กกลับ

         วันที่ 12 มีนาคม 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. จากนั้นเวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ครั้งที่ 2/2564 ใช้เวลาประชุมกว่า 1 ชั่วโมง จึงเสร็จสิ้น
         โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุม ก.ตร. และ ก.ต.ช. วันนี้เป็นการประชุมตามวาระปกติ มีการพิจารณาที่จะทำอย่างไรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้สามารถเดินไปตามยุทธศาสตร์ชาติได้ วันนี้จึงเป็นการหาแนวทางปรับองค์กร บุคลากร ไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง ขอให้เข้าใจด้วย
          ด้าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุม ก.ตร. กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ9) 1 ตำแหน่ง ทำหน้าที่บริหารด้านยุทธศาสตร์ เทียบเท่าผู้ช่วย ผบ.ตร. โดยที่ประชุม ก.ต.ช. อนุมัติอัตราตามที่ ก.ตร. เสนอ ทั้งนี้ ผบ.ตร. ไม่ยืนยันว่าการเปิดตำแหน่งดังกล่าวเพื่อรองรับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่โอนกลับมาเป็นข้าราชการตำรวจ ขออย่าเพิ่งพูดว่าเป็นอย่างนั้น มันเร็วไป แต่เป็นนโยบายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมองว่าจำเป็นต้องมีตำแหน่งนี้
         สำหรับการดูเรื่องยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติมา ตรงนี้ ตร. มองว่าต้องมีใครสักคนทำหน้าที่ดูเรื่องยุทธศาสตร์ ศึกษา และให้คำปรึกษา จึงกำหนดตำแหน่งดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งเฉพาะตัว ส่วนรายละเอียด ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะไปกำหนดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถามว่าจะมีการแต่งตั้งตัวบุคคลในวาระเมษายนนี้เลยหรือไม่ ผบ.ตร. ระบุว่า อะไรที่ยังไม่ถึงก็ขอไม่พูด วันนี้พูดได้เท่านี้
          พล.ต.อ.สุวัฒน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในที่ประชุมไม่มีการพูดถึงการกำหนดตำแหน่ง 8 นายพล เพื่อรองรับการโยกย้ายนายตำรวจที่มีส่วนพัวพันปล่อยปะละเลยและย่อหย่อนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ตร. เรื่องบ่อนการพนันและการขนต่างด้าวเถื่อนเข้าประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 2
           ด้าน พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. กล่าวว่า ในที่ประชุมวันนี้ ก.ตร. มีการกำหนดตำแหน่งใหม่ขึ้น และ ก.ต.ช. ได้อนุมัติอัตราเพิ่มให้ ยังไม่ได้กำหนดตัวบุคคลต้องเข้าที่ประชุม ก.ตร. อีกครั้งเพื่อกำหนดให้บุคคลมาลง ส่วนที่มีการเพิ่มตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษนั้น เนื่องจากต้องการให้มาทำงานเฉพาะด้านยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากให้มีบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง เท่านั้นเอง ไม่ได้มีประเด็นพิเศษอะไร ส่วนจะมีการแต่งตั้งให้ทันเดือนเมษายนนี้เลยหรือไม่นั้น ไม่ได้มีการถกเถียงกันในที่ประชุม ก.ตร. เพียงแต่กำหนดเพื่อให้มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ตร.อย่างเดียว โดยมีหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลกำหนด
        พล.ต.ต.ยิ่งยศ ชี้แจงว่า ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษที่กำหนดขึ้นใหม่เป็นตำแหน่งเทียบเท่าผู้ช่วย ผบ.ตร. แต่ยังไม่ได้พูดถึงว่าจะเป็นใคร ขั้นตอนต่อจากนี้จะต้องเข้าที่ประชุม ก.ตร. เพื่อกำหนดตัวบุคคลมาลงตำแหน่งดังกล่าว
         ส่วนขั้นตอนการรับ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล กลับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว โฆษก ตร. กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดถึง ถ้าตามกระบวนการราชการคือ ถ้าปลัดสำนักนายกฯส่งเรื่องมาแล้ว เจ้าหน้าที่ต้องประมวลเรื่องถึง ผบ.ตร. ว่ามีแนวทางอย่างเป็นข้อพิจารณาของสำนักงานกำลังพล ส่วนจะมีการประชุม ก.ตร. อีกครั้งเมื่อไหร่ ยังไม่ได้มีการสั่งการว่าวันไหน
         โฆษก ตร.ยังกล่าวถึงขั้นตอนข้าราชการพลเรือนเข้ารับราชการตำรวจ ว่า ต้องดูต้นทางเขาเป็นข้าราชการจากหน่วยไหน ระดับไหน ตำแหน่ง เงินเดือน ยกตัวอย่างข้าราชการ ก. ออกไปเป็นข้าราชการพลเรือนขณะนั้นยศ “ร.ต.อ.” วันนี้เขาอาจเป็นข้าราชการพลเรือนระดับสูงซี 11 เวลากลับมาเขาไม่ได้มาเป็น “พ.ต.ต.” ก็ต้องมาเทียบชั้นข้าราชการพลเรือนกับยศตำรวจตำรวจว่าเขากลับมาแล้วอะไรคือสิ่งที่ไม่เสียสิทธิ์
         พล.ต.ต.ยิ่งยศ ยังกล่าวถึงการกำหนดตำแหน่ง 4 ผบช. และ 4 ผบก. ครั้งที่ผ่านมาว่า ครั้งที่แล้วคณะกรรมการให้นำกลับไปทบทวนเรื่องรายละเอียดคุณสมบัติ ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เสร็จสิ้น ส่วนจะถูกตีตกหรือได้รับการอนุมัติเป็นไปได้ทั้ง 2 ทาง แต่วันนั้นไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด แจ้งแต่เพียงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ให้ไปกำหนดตำแหน่งคุณสมบัติให้ชัดเจน ส่วนจะทันการแต่งตั้งเมษายนนี้หรือ ยังไม่ตอบไม่ได้ ไม่มีกรอบระยะเวลา แต่ถ้าพร้อมก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง
        โฆษก ตร.ยังกล่าวอีกว่า การประชุม ก.ตร.และ ก.ต.ช. วันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้เพิ่มพนักงานสอบสวนเพื่อไว้บริการประชาชน เนื่องจากห้วงที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนขาดแคลนทั้งหญิงและชาย รวมทั้งหมด 800 อัตรา อยู่ระหว่างการขั้นตอนดำเนินการคาดว่าจะมีผลในเร็วๆ นี้ อัตรารับจากบุคลภายนอกเป็นหญิง 100 คน ชาย 300 คน บุคคลภายใน 400 คน คุณวุฒินิติศาสตร์บัณฑิต เพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนตาม สภ.และ สน.ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 800 นาย
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!
Advertisement